W dniu 24.12.2018r. biura czynne do godziny 13:30

Lądeckie Usługi Komunalne Sp. z o.o.

Stworzyliśmy ten serwis z myślą o mieszkańcach gminy, którym świadczymy usługi związane z gospodarką mieszkaniową i usługami komunalnymi, a także dla turystów, dla których lądeckie arboretum będzie niewątpliwą atrakcją naszego miasta. Zapraszamy dalej.

Lądeckie Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Lądku-Zdroju obejmuje swoim działaniem miasto i gminę Lądek-Zdrój. Prowadzona działalność usługowa polega na:

 • zarządzaniu budynkami komunalnymi i wspólnotami mieszkaniowymi,
 • utrzymania zieleni miejskiej,
 • letniego i zimowego utrzymywania ulic,
 • zarządu cmentarzem komunalnym,
 • dostarczania wody i odbioru ścieków,
 • wykonywaniu innych usług na rzecz UMiG.

  Działalność spólki prowadzona jest przez sześć podstawowych działów:
 • dział gospodarki mieszkaniowej z wyodrębnioną działalnością remontowo-konserwacyjną,
 • dział usług komunalnych zajmujący się oczyszczaniem ulic i placów, prowadzeniem akcji zimowej, utrzymaniem zieleni miejskiej, zgodnie z podpisanymi porozumieniami z gminą
 • arboretum
 • magazyn z warsztatem samochodowym portierną i kotłownią,
 • dział wodociągów i kanalizacji zajmujacy się pozyskiwaniem wody z ujęć i jej dystrybucją na terenie gminy oraz odbiorem i oczyszczaniem ścieków z sieci kanalizacyjnej,
 • dział księgowości rozliczający wszystkie działy w zakładzie.

  UCHWAŁA NR LIX/396/2018 RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

 • Postanowienie zatwierdzenia ceny i stawki opłat za zbiorowe zaoptrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 18 m-cy.
  Pracownicy Lądeckich Usług Komunalnych
  Aktualne ogłoszenia o naborze pracowników
  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - RODO
  Telefony

  Sekretariat: 74 8 146 345
  fax: 74 8 146 345
  e-mail: sekretariat@lukladek.pl
  Administracja, Czynsz: 74 8 146 469
  Ekipa remontowa: 74 8 148 462
  Zieleń, Odśnieżanie: 74 8 146 358
  Księgowość: 74 8 146 638
  Wodociągi/awarie: 74 8 146 667, 534 713 810
  Arboretum: 693 830 636

  Kiedy otwarte

  Biura LUK sp. z o.o. czynne są we wszystkie dni robocze od godziny 7:00 do 15:00


  Prezes Lądeckich Usług Komunalnych informuje, że przyjmowanie interesantów odbywać się będzie w każdą ŚRODĘ w godzinach od 08:00 do 12:00 w siedzibie LUK.
  Adres

  Lądeckie Usługi Komunalne Sp. z o.o.
  ul. Fabryczna 7a, 57-540 Lądek-Zdrój
  NIP: 881-13-35-069
  Dojazd

  Do góry