• Sekretariat: zbk@ladek.pl
  • Administracja: administracjazbk@ladek.pl
  • Księgowość: ksiegowosczbk@ladek.pl

    Zarząd Budynków Komunalnych