• Sekretariat: sekreteriat@lukladek.pl
  • Administracja: administracja@lukladek.pl
  • Księgowość: ksiegowosc@lukladek.pl

    Lądeckie Usługi Komunalne Sp. z o.o.