• Sekretariat: zbk@ladek.pl
  • Administracja: administracjazbk@ladek.pl
  • Księgowość: ksiegowosczbk@ladek.pl

    Lądeckie Usługi Komunalne Sp. z o.o.