OGŁOSZENIA

UWAGA ZMIANA KONTA BANKOWEGO

Nowy nr konta bankowego: 42 9588 0004 3903 1642 2000 0010

Prezes Lądeckich Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lądku-Zdroju ogłasza nabór na stanowisko Specjalista ds. Płac 15.03.2018 r.

Ogłoszenie

Prezes Lądeckich Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lądku-Zdroju ogłasza nabór na stanowisko Kierownika i Zastępcy Kierownika Działu Wodociągów i Kanalizacji

Ogłoszenie

Godziny przyjmowania interesantów

Prezes Lądeckich Usług Komunalnych informuje, że przyjmowanie interesantów odbywać się będzie w każdą ŚRODĘ w godzinach od 08:00 do 12:00 w siedzibie LUK.