Dział Wodociągów i Kanalizacji

UCHWAŁA NR LIX/396/2018 RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.
Postanowienie zatwierdzenia ceny i stawki opłat za zbiorowe zaoptrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 18 m-cy.

Telefony alarmowe w sprawie awarii wodociągowych

74-814-83-24 - zgłaszanie awarii 24h/d
534-713-810 - zgłaszanie awarii 24h/d
74-814-75-00 zgłaszanie awarii w dni pracujące od 7:00 do 15:00
609-589-247 numer służbowy konserwatorów

Nowe godziny otwarcia

W związku z prowadzeniem aktualizacji umów Dział Wodociągów i Kanalizacji będzie czynny w godzinach popołudniowych. W każdą drugą i czwartą środę miesiąca zapraszamy w godzinach 15:00-17:00. Prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego oraz dokumentów potwierdzających tytuł prawny do dysponowania nieruchomością.